Bibblan guidar är en samling databaser och andra webbplatser som valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. De är grupperade ämnesvis.

Brottsrummet är Brottsförebyggande rådets webbplats med fakta om brott. Sajten riktar sig specifikt till ungdomar.

Europa.eu är EU:s officiella webbplats och innehåller bland annat information om EU:s 28 medlemsländer.

Faktiskt.se faktagranskar nyheter och påståenden som florerar och är ett samarbete mellan Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Television, Sveriges Radio och KIT.

Forum för levande historia arbetar för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Här hittar du också ett klassrumsmaterial kring källkritik, historiebruk och rasism.

Globalis är en interaktiv världsatlas och ett digitalt uppslagsverk. Förhållanden och skillnader görs tydliga med siffror, kartor och diagram.

Globalportalen bidrar med kunskap och fakta om globala frågor. Här finns nyheter med annorlunda perspektiv från olika delar av världen och särskilda ämnessidor som bland annat behandlar flykt och migration, jämställdhet samt klimat och miljö.

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här finns fakta och nyheter om jämställdhet samt praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Lagrummet är en gemensam webbplats med rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar och statliga myndigheter.

Landguiden är en lättillgänglig databas med information om alla länder i världen. Databasen uppdateras dagligen av Utrikespolitiska institutet och kan både ses som en nyhetstjänst och ett uppslagsverk.

Library Press Display ger dig tillgång till digitala versioner av dagstidningar och tidskrifter från hela världen, tillgängliga samma dag som den tryckta versionen och med 60 dagars arkiv. Exempel på svenska tidningar som du har tillgång till på detta sätt är Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Aftonbladet.

Mänskliga rättigheter är regeringens webbplats om mänskliga rättigheter runt om i världen.

NE är ett omfattande uppslagsverk i digital form som ständigt uppdateras.

Riksdagen är Sveriges Riksdags webbplats med information om riksdagens arbete och organisation.

Samiskt informationscentrum informerar om samer och samisk kultur.

SO-rummet är ett omfattande länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen.

Sveriges Riksdags EU-information informerar om EU:s arbete och relationen mellan EU och Sverige.

Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet och finansieras av Sida. Här kan du göra jämförelser mellan olika länder och få koll på läget i världen med hjälp av aktuell FN-statistik.