Faktiskt.se faktagranskar nyheter och påståenden som florerar och är ett samarbete mellan Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Television, Sveriges Radio och KIT.

Forum för levande historia arbetar för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Här hittar du ett klassrumsmaterial kring källkritik, historiebruk och rasism.

Internetstiftelsen i Sverige är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet. IIS erbjuder digital folkbildning och kunskap – ”kurser på internet om internet”.

Lilla Viralgranskaren är Viralgranskarens material kring källkritik som riktar sig till barn och unga.

Lärportalen – här finns Skolverkets moduler kring digital kompetens. Innehåller lärarhandledning och uppgifter.

NE – här hittar du deras temapaket som fokuserar på källkritik.

Statens medieråd arbetar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Här finns ett digitalt utbildningsmaterial  i medie- och informationskunnighet, MIK för mig.

Surfa lugnt vill ta vara på det positiva i ungas internetanvändande – engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte – och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgropar på nätet som mobbning och integritetsfrågor. Länkar till fakta och material på temat.

Viralgranskaren är en avdelning på tidningen Metro som granskar nyheter som cirkulerar och som delas flitigt i sociala medier.