Gripande skildring av sorg, saknad och kärlek där vartannat kapitel berättas av Niamh, vartannat av Jonny. I början av boken känner de två inte varandra, men en bit in i detta drama förstår vi som läsare hur deras liv kommer att knytas samman.

Från en dag till en annan förändras allt för Niamh. Hennes levnadsglada och populära tvillingbror Leo dör i en tragisk olycka. Niamh har alltid stått i skuggan av sin aktive bror och känt sig som den mindre lyckade av de två. Hans plötsliga död lämnar henne med stor sorg och tomhet samtidigt som hon plågas av känslor som skuld och ilska. Efter Leos död beslutar sig hans familj för att donera sonens organ.

Från en dag till en annan förändras allt för Jonny. Han är född med ett allvarligt hjärtfel och har i stort sett tvingats leva sitt liv på sjukhus. Situationen är mycket allvarlig och hans enda hopp är ett nytt hjärta innan en lunginflammation eller ännu en infektion blir hans död. Och plötsligt händer det – ett ungt och friskt hjärta finns tillgängligt. Allt går bra och Jonny får med sitt nya hjärta ett helt nytt liv.  Han blir besatt av tanken att ta reda på vems hjärta som nu slår i hans kropp.